Kennis & Downloads

Voor de (juridisch en/of fiscaal) professional die zich beroepshalve bezighoudt met stedelijke kavelruil heb ik op dit gedeelte van mijn website een aantal kennisdossiers en downloads opgenomen, die behulpzaam kunnen zijn bij het opzetten, beoordelen en uitvoeren van stedelijke kavelruilprojecten. Vragen in een concreet dossier of algemene vragen die niet beantwoord zijn na lezing van de beschikbaar gestelde documenten en downloads kunt u via de knop ‘contact’ aan mij stellen.